Calendari

L’any escolar s’organitza per semestres. El primer semestre comença l’1 de setembre i arriba fins els 31 de gener, 22 setmanes, i el segon semestre comença l’1 de març i arriba fins el 31 de juliol, 21 setmanes. Aquesta organització es fa tenint present els estudiants dels dos hemisferis.

L’estudiant a temps complert tindrà una càrrega de treball setmanal de 1,4 crèdits, que equival a 35 hores. La càrrega mínima de treball setmanal que un estudiant ha de realitzar serà de 0,48 crèdits, que equival a 12 hores.