Conducta escolar

Davant la confusió actual, creiem necessari establir certs requeriments espirituals que considerem propis de tot cristià, i que ha de complir tot estudiant de l’ECBT.

Com a veritable renascut, s’espera que tot germà i germana visquin una vida de santedat en obediència a la Paraula de Déu. Es a dir, una vida de pregària i estudi bíblic diari, de testimoni digne de l’Evangeli, d’amor al Senyor i a la seva Paraula, als germans i a les ànimes, de dedicació a les tasques de l’església local de la que és membre (assistència a les reunions, col·laboració, etc.), de servei humil i dedicat, i una conducta digna d’un cristià.

Recordem a les germanes la necessitat, entre altres coses, d’una conducta honorable, d’un adornar-se “amb modèstia i discreció, no pas amb pentinats complicats, o amb or, o perles, o robes molt cares, sinó mitjançant bones obres, com escau a dones que professen reverència vers Déu” (veure 1Tm 2:9-10).

Recordem als germans la necessitat, entre altres coses, de ser models de bones obres, íntegres, honrats, incorruptibles, de bona lleialtat, discrets, justos i pietosos, adornant “la doctrina de Déu, Salvador nostre” (veure Tt 2:6-15).

La direcció i la facultat de l’ECBT es reserva el dret d’exhortar, amonestar i, si cal, cancel·lar la matrícula, a aquells que no tinguin cura, oblidin o no mostrin aquests trets distintius de tot cristià que vol servir el Senyor (veure Fl 4:4-9; 2Tm 2:15).