Durada dels estudis

Els estudis tenen una durada variable, segons el nivell acadèmic que es vulgui assolir, i les possibilitats de temps de cada estudiant. La dedicació mínima queda establerta en 12 hores setmanals i la màxima en 35 hores setmanals, amb dos semestres de 22 i 21 setmanes. Cada semestre l’estudiant podrà decidir de quines assignatures, de les ofertades semestralment, es vol matricular, per poder adaptar la durada dels seus estudis a les seves possibilitats de dedicació.

Amb una dedicació complerta, de 60 crèdits per anys escolar, el cicle inicial es realitza en un any, el secundari, en dos anys més, i el superior, en un any més.