Metodologia

Volem seguir la metodologia que el nostre Senyor i Mestre va establir: l’objectiu dels seus ensenyaments no era únicament cognoscitiu, els seus deixebles els havien d’incorporar a la seva vida, havien de tenir implicacions pràctiques. Per això definim la nostra metodologia com a teòrica-pràctica, o didàctica- experimental, és a dir, que allò que s’aprèn ha de ser experimentat per l’estudiant, i ha de ser útil per a la seva vida i ministeri cristians (considerar 2Tm 3:16- 17).

En la mesura que la distància entre els alumnes o els recursos tècnics ho permetin, es fomentarà el treball en grup, perquè entenem que el ministeri cristià és una tasca corporativa, que els dons es complementen, i que es realitza en la comunió del Cos de Crist.

El fet que fem servir els recursos de l’educació a distància també té com a objectiu treballar l’autonomia personal, l’organització personal, la capacitat de discerniment, la capacitat de treball personal i en grup, i fomentar les capacitats de comunicació, entre altres.