Taxes acadèmiques i beques

TAXES ACADÈMIQUES

Matrícula per any acadèmic: 40 euros para el curso 2013-2014.

Cost de cada crèdit del cicle inicial i secundari: 3 euros per Amèrica Llatina; 4 euros per Europa i Amèrica del Nord.

Cost de cada crèdit del cicle superior: 4 euros per Amèrica Llatina; 5 euros per Europa i Amèrica del Nord.

Aquestes taxes inclouen estudi tutoritzat, guies d’aprenentatge, participació en els debats, dret de participació en qualsevol activitat presencial a la zona, drets d’exàmens, drets de graduació i títol oficial. No s’inclouen els llibres de text ni l’accés a internet. Amb tot, els materials d’estudi editats en format electrònic per l’ECBT podran ser descarregats gratuïtament pels estudiants, o ser enviats gratuïtament per correu electrònic; en cas d’haver d’enviar-los per correu postal l’estudiant s’haurà de fer càrrec de les despeses.

Cal tenir present que aquestes taxes únicament són per ajudar a mantenir la infraestructura de l’ECBT, els tutors no reben cap sou per la seva dedicació.

BEQUES

Depenent dels recursos disponibles en cada moment, l’ECBT podrà becar totalment o parcialment els estudis dels sol·licitants que no disposin dels medis econòmics necessaris; i també es podrà ajudar per adquirir els materials d’estudi.