Convalidacions

Es considerarà cada cas concret, per veure si correspon els estudis realitzats en unes altres institucions cristianes bíbliques, tenint present la posició doctrinal i els continguts de les assignatures.