Itinerari

ESTUDIS BÀSICS

Certificat d'estudis Bíblics

El cicle consta de 60 crèdits, inclosos els 4 del treball de graduació.
El treball de graduació es necessari per obtenir la titulació corresponent, però no per passar al cicle superior; si no es duu a terme, caldrà complementar posteriorment els 4 crèdits corresponents.

ESTUDIS SECUNDARIS

Diplomat en estudis bíblics

El cicle consta de 82 crèdits, a més dels 56 del nivell d’estudis bàsics (60 si es va dur a terme el treball de graduació).

El treball de graduació és necessari per obtenir la titulació corresponent, però no per passar al cicle superior. Per accedir al cicle superior s’han d’haver completat 130 crèdits entre el cicle bàsic i el cicle secundari.

ESTUDIS SUPERIORS

Graduat en Teologia

El cicle consta de 110 crèdits, amés dels 60 del nivell d’estudis bàsics i dels 70 de cicle secundari.

Graduat en Teologia, especialitat en Bíblia

Cal haver cursat 19 crèdits del Departament de Bíblia, a més dels 18 obligatoris de Bíblia.

Graduat en Teologia, especialitat en Doctrina

Cal haver cursat 16 crèdits del Departament de Doctrina, a més dels 22 obligatoris de Doctrina.

Graduat en Teologia, especialitat en Història Eclesiàstica

Cal haver cursat 14 crèdits del Departament d’Història Eclesiàstica, a més dels 8 obligatoris de d’Història Eclesiàstica.