Titulació progressiva

Els estudis que ofereix l’ECBT presenten la possibilitat d’obtenir diverses certificacions acadèmiques parcials (titulació progressiva) d’acord amb itineraris preestablerts. Un cop l’estudiant ha superat amb èxit un determinat itinerari obté la certificació acadèmica corresponent. D’aquesta manera cada estudiant pot organitzar els seus estudis per etapes, cada una de les quals amb el seu reconeixement acadèmic.